Ara
Whatsapp

Psikoterapist Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

image

Psikoterapist Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

 Merkezimizde bireysel, aile, çift, çocuk ve ergen psikoterapileri, standart ve projektif test ölçümleri ve değerlendirilmesi, seminer ve eğitim faaliyetleri sürdürülmekte, tıp uzmanlarıyla birlikte hareket edilmesi gereken durumlarda poliklinik ve hastanelerdeki psikiyatrist ve nörologlara yönlendirme yaparak hastaların tedavisinin takibi yapılmaktadır.

 Kurumumuz ABD Uluslararası Oyun Terapi Derneği (Association for Play Therapy (APT) tarafından tanınmaktadır.

ANAOKULU DANIŞMANLIĞI

Yaşamın ilk 6 yılı gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemin donanımlı şekilde değerlendirilmesi adına anne-babaların en büyük yardımcısı okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Çocuğunu kreşe ya da anaokuluna vermeyi planlayan ailelerin okul seçimi sırasında en çok dikkat ettikleri unsurlardan biri okulda psikolog/pedagog bulunup  bulunmadığı ve verilen psikolojik hizmet içeriğinin zenginliğidir.

Kurumumuzda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına (Çocuk yuvaları, Çocuk bakımevleri, Çocuk kulüpleri, Çocuk evleri), üniversitelerin bünyelerindeki okul öncesi eğitim kurumlarına, Çalışma Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına ve vakıf, dernek ya da kooperatiflere bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına danışmanlık verilmektedir.

Anaokulları bir psikolog ya da rehber öğretmen ile anlaştıklarında ya onu neler yapacağı konusunda yönlendirir ya da kendi çalışma stili ile ilerlemesine izin verir. Psikoterapist Eğitim ve Danışmanlık Merkezi kadrosundaki uzman psikolog, çerçevesi kurumumuz tarafından detaylarıyla belirlenmiş bir sistem ile ilerler. Neyin, ne zaman ve ne şekilde yapılacağı bellidir. Bir psikologla değil bir kurumla anlaşmak; kurum sahibine kendini daha güvende hissettirmekle birlikte sorumluluk paylaşımı ile iş yükünü azaltır. Kurumsal ve profesyonel bir tavır hakimdir. Bireysel istek ve tercihler değil, kurumun önceden belirlenmiş şartları söz konusu olduğu için kurum sahibi herhangi bir süprizle karşılaşmaz.

Uzun yıllar okul öncesi eğitim sektöründe yönetim/danışmanlık/eğitmenlik alanlarında hizmet vermiş kadromuz anaokulu danışmanlığı konusunda kapsamlı ve çok yönlü bir hizmet sunmaktadır. Psikologlarımız sadece akademik anlamda donanımlı olmanın yeterli olmayacağının bilincinde, çocuklarla iyi iletişim kurabilmek için gerekli özellikleri kişiliklerinde barından profesyonellerdir. Ayrıca uzman psikolog kadromuz klinik ortamda danışan görme yeterliliğine sahip deneyimli psikoterapistlerden oluşmaktadır.

ANAOKUL,İLKOKUL VE ORTAOKUL İÇİN SEMİNER KONULARI

Ücretsiz seminerlerimiz kurumun ihtiyacına göre yöneticilere, ebeveynlere, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik olarak verilmektedir. Aşağıdaki konu başlıklarında yaptığımız çalışmaları içeren konu başlıkları yer almaktadır:

-Oyun Terapisi Nedir? Nerelerde Kullanılır?

-Kardeş Kıskançlığı

-Pandemi dönemi sonrası okula uyum

-Pandemi dönemi sonrası öğretim görevlilerinin uyum süreci

-Pandemi dönemi sonrası çocuklarda hijyen, beslenme, mesafe

-Okul Öncesi Dönemde Korkular ve Okula Uyum

-Okul Öncesinde Cinsel Eğitim ve Mahremiyet

-Çocuk Zararlı Maddelerden Korunma ve Tehlikelerle Başa Çıkma

-Çocukla Doğru İletişim

-Çocuklarda Görülebilecek Davranış Bozuklukları

-Tikler

-Teknoloji Bağımlılığı

-Sınırlar ve Kurallar

-Çocukluk Dönemine Bakış ve Ebeveyn Rolleri

-Özel Öğrenme Güçlüğü

-Duyguları Tanımak

-Zorbalıkla Karşı Karşıya Almak

-Uyku Terörü

LİSE DÜZEYİ İÇİN SEMİNER KONULARI:

Ücretsiz seminerlerimiz kurumun ihtiyacına yönelik olarak yöneticilere, ebeveynlere, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik olarak verilmektedir. Aşağıdaki konu başlıklarında yaptığımız çalışmaları içeren konu başlıkları yer almaktadır:

-Ergenlik Dönemi Nedir? Ergenliğin Bedene ve Duygulara Yansıması

-İletişim ve Etkili Çatışma Çözme Becerileri

-Akran Zorbalığı

-Sınav Kaygısı

-Meslek Tanıtımları

-Akademik Başarı ve Okul Başarısında Ailenin Rolü

-Kariyer Danışmanlığı

-Cinsel Sağlık Eğitimi ve Korunma Yolları

-Cinsel Yönelimler ve Tercihler

-Verimli Ders Çalışma Teknikleri ve Motivasyon Teknikleri

-Zararlı Madde Kullanımları ve Bağımlılık

-Flört Şiddeti

-Sosyal İlişkiler Etkinliği

-Zaman Yönetimi

-Aile İçi İletişim

HİZMETLERİMİZ

1-ORYANTASYON SÜRECİNİN DESTEKLENMESİ

Okula başlama süreci hem anne-baba hem de çocuk için önemli bir değişikliktir. Çocuk için okul, ailenin dışına atılan ilk adımdır. Okula başlayana kadar tüm sosyal aktivitelerini ailesi ile birlikte gerçekleştiren çocuk artık ailesinden bir yetişkin olmadan öğretmeni ve arkadaşlarıyla zaman geçirecektir. Okula alışma döneminde pek çok çocuk desteğe ihtiyaç duyarken, aileler de  sık sık bilgilendirilmek isterler. Psikologlarımız çocukların okula uyum sağlama sürecini en doğru şekilde destekleyerek onların duygusal anlamda yaşadıkları zorlukları azaltmak için hem grup ortamında hem de bireysel olarak çalışmalar yaparlarlar. Öğretmenler ile sağlıklı güven bağının kurulması, okul ortamına alışma, arkadaş ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi gibi alanlarda destekleyici aktiviteler gerçekleştirilir.

2-GELİŞİM DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Psikologlarımız her çocuk için gözlem takip formu doldurur ve çocukları bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gözlemler. Çocukların gelişim süreçlerini takip etmek, güçlük çektikleri alanları saptamak için sene başında ve sene sonuna doğru olmak üzere 2 kez gelişim değerlendirme testleri uygulanır.  5-6 yaş grubu için ayrıca Metropolitan Okul Olgunluğu Testi yapılarak çocuğun ilkokul için hazırlıklı oluş düzeyi saptanır ve bu konuda gerekli destekler verilerek ilkokul yaşamını kolaylaştırıcı ipuçları sunulur.

3-GELİŞİM RAPORLARI

Yapılan gözlemler, uygulanan testler ve materyaller, öğretmen geri bildirimleri doğrultusunda her çocuk için gelişim raporu hazırlanır. Böylelikle anne-babalar çocuklarının gelişim alanları ile ilgili yeterli bilgi birikimini yazılı bir metin halinde görürler.

4-BİREYSEL GÖRÜŞMELER

Çocukların günlük rutine katılımlarının gözlemlenmesiyle elde edilen veriler, yapılan testler sonrası edinilen  değerlendirmeler bireysel görüşmelerle ailelere sunulur. Çocukların ihtiyaç duydukları alanlarda gelişimlerini desteklemek için programlar hazırlanır. İleride oluşabilecek sorunlara ilişkin erken müdehale yöntemlerinden yararlanılır. Ayrıca ailelerin talepleri ya da çocuğun gelişimine bağlı olarak gerek duyulan anlarda ekstra görüşmeler yapılarak gelişim yolculuğunda ailelerle işbirliği içinde ilerlenir. Ailelere evde yapılabilecek etkinlik önerileri sunulur.

5-VELİLERE YÖNELİK AYLIK BÜLTENLER

Veliler için her ay farklı konularda makaleler içeren aylık bültenler hazırlanır.

6-SEMİNERLER

Yılda iki kez tarihleri okulun tercihiyle belirlenecek ücretsiz veli seminerleri gerçekleştirilir. Talep doğrultusunda kurum içi eğitim ve seminerler de psikolog çalışma programı içinde yer alır.

7-GÖRSEL ALGI-İŞİTSEL ALGI VE DİKKAT GELİŞTİRME DERSLERİ

Çocukların görsel ve işitsel agı becerilerini geliştirmek, dikkat sürelerini uzatmak, ileriki okul yaşamları için gerekli yetileri kazandırmak, okuma-yazma becerisi için gerekli zemini oluşturmak, yaratıcılık ve hayal gücünü zenginleştirmek amacı ile kurumumuz tarafından hazırlanmış programa göre 30 dakika sürecek desler halinde psikoloğumuz liderliğinde Görsel Algı-İşitsel Algı ve Dikkat Geliştirme Çalışmaları gerçekleştirilir.

HİZMET PAKETLERİMİZ

PAKET 1: Kurumumuz psikologlarının anaokullarının tercih ettiği konularda ve anaokullarının belirledikleri zaman ve sayıda velilere yönelik seminerler planlayarak kapsamlı seminer programı yürütülmesi. Öğretmen ve çalışanlara yönelik eğitimler organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi.

PAKET 2: Oryantasyon sürecinin desteklemesi, gelişim değerlendirme testlerinin yapılması, bireysel görüşmelerin gerçekleştirilmesi, seminerlerin gerçekleştirilmesi.

PAKET 3: Oryantasyon sürecinin desteklemesi, gelişim değerlendirme testlerinin yapılması, bireysel görüşmelerin gerçekleştirilmesi, gelişim raporlarının hazırlaması, velilere yönelik aylık bültenlerin hazırlanması, seminerlerin gerçekleştirilmesi, görselalgı-işitsel algı ve dikkat geliştirme derslerinin yürütülmesi.

*Psikoloğun kaç iş günü kurumda bulunacağı anaokulunun tercihine göre değişebilmektedir.

*Çalışmalarımız ve ekibimiz ile ilgili bilgi istek üzerine paylaşılabilir.

image
image

E-bülten Aboneliği

Haber, Duyuru, ve her türlü gelişmeden haberdar olmak için e-bülten aboneliğini yaptırınız