Ara
Whatsapp

Kişisel Verilerin Korunması

image

Kişisel Verilerin Korunması

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG DAMLA KANKAYA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Uzman Klinik Psikolog Damla Kankaya (“Psikolog”) tarafından hazırlanmıştır.

 

Adres : 19 Mayıs Mah. Aytekin Kotil Cad. No:14/4 Şişli/İSTANBUL
Telefon: 0 554 506 13 85 E-mail: [email protected]

 

Psikolog danışanlarına ait: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, geçici T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet, adres, telefon numarası, adres, e posta adresi, banka hesap, IBAN numarası, kredi kart bilgileri, şikayet bilgileri, tıbbi raporlar, tanı muayene verileri, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri, cinsel hayata ilişkin bilgilerine ilişkin kişisel verileri gerekli olduğu durumlarda kaydetmekte ve işlemektedir.

Bu kişisel veriler, kişinin genel yaşam koşullarının değerlendirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması kapsamında; Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, psikolog faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, psikolog danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi, randevu kayıtlarının oluşturulması ve takibi, danışan memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi, psikolog danışmanlık hizmeti sonrası destek ve bilgilendirme yapılması amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak
fatura, ödeme; “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak randevu, bilgilendirme, yurtdışına kişisel verilerin aktarımı, danışan memnuniyeti işlemlerinde tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır.

Sağlık, biyometrik ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası alınması durumunda aktarılmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme
faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.psikoterap-ist.com adresinde bulunan Psikolog Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında
düzenlendiği şekilde, Başvuru Formunu Psikolog’a ileterek yapılabilir.

Uzman Klinik Psikolog Damla Kankaya

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Psikolog Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki
haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

Veri Sahibi Adı Soyadı :......................................                                                                                                                                                                                       T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih :..../...../...........                                                                                                                                                                                                                                                             İmza

 

AÇIK RIZA BEYANIM
Veri sorumlusunun yukarıda belirtilen açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

 

                                   Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                                                                                                            Kabul Etmiyorum

 

Veri Sahibi Adı Soyadı :..............................                                                                                                                                  T.C. Kimlik No: ............................

Tarih :..../...../...........                                                                                                                                                                                           İmza

 

  • KVKK Politikamız için tıklayınız.
  • Danışan Aydınlatma Metni için tıklayınız.
  • Saklama ve İmha Politikası için tıklayınız.
  • İlgili Kişi Başvuru Formu için tıklayınız.
  • Çerez Aydınlatma Metni için tıklayınız.

image
image

E-bülten Aboneliği

Haber, Duyuru, ve her türlü gelişmeden haberdar olmak için e-bülten aboneliğini yaptırınız